Агрардык техникалык-экономикалык колледжи

Биз мүмкүнчүлүктү түзөбүз - Сиз келечекти тандайсыз

Миссия! Агрардык техникалык-экономикалык колледжинин миссиясы: "Алдыңкы билим берүү технологияларын колдонууну ишке ашырган, эмек рыногунда суроо талаптары жогору болгон кесипкөй адистерди даярдаган, мыкты сапаттык көрсөткүчтөргө жетишкен, коомдогу баалуулуктарды жайылткан, республикадагы алдыңкы орто кесиптик окуу жайлардын бири катары билим берүү мейкиндигинде туруктуу позицияга ээ болуу".
Көрүнүш! 2025-жылга карай кесиптик билим берүүдөгү ылдам өнүккөн сапаттуу алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуучу билим борборуна айлануу менен региондук деңгээлден республикалык жана эл аралык мейкиндикке чыга туруучу зарыл шаттарды түзө алат.

Агрардык техникалык-экономикалык колледжи

Биз мүмкүнчүлүктү түзөбүз - Сиз келечекти тандайсыз

Материалдык-техникалык база

АӨБ

Азия өнүктүрүү банкы

Окуу процесси

Студенттерди колдоо чаралары

Окуу процесси

Меры поддержки обучающихся

Окуу
өндүрүштүк
комплекси

Жаңы курулган имараттар
Алдыңкы заманбап жабдуулары
Кенен аудиториялар
Электр станциясынын окуу полигону
Азык-түлүк сактоо үчүн муздаткыч камерасы
Чүчпараны өндүрүү жана таңгактоо үчүн жабдуулар

Директордун алгач сөзү

Выбор образовательного учреждения и профессии – один из самых важных и ответственных моментов в жизни каждого человека! От качества полученного образования зависят профессиональный рост, карьера и возможности самореализации. Быть студентом нашего колледжа – почетно и ответственно. В нашем колледже перед каждым абитуриентом открываются большие перспективы. Студенты нашего колледжа учатся под руководством опытных преподавателей, участвуют в интересных молодежных мероприятиях и внедряют их в реальную жизнь. В эпоху информационных технологий и инноваций колледж осуществляет подготовку нового поколения специалистов, формирует прогрессивное мировоззрение, общечеловеческие и профессиональные компетенции, позволяющие выпускникам адаптироваться в социокультурную жизнь мирового сообщества.

ДИРЕКТОРДУН АЛГАЧ СӨЗҮ

Выбор образовательного учреждения и профессии – один из самых важных и ответственных моментов в жизни каждого человека! От качества полученного образования зависят профессиональный рост, карьера и возможности самореализации. Быть студентом нашего колледжа – почетно и ответственно. В нашем колледже перед каждым абитуриентом открываются большие перспективы. Студенты нашего колледжа учатся под руководством опытных преподавателей, участвуют в интересных молодежных мероприятиях и внедряют их в реальную жизнь. В эпоху информационных технологий и инноваций колледж осуществляет подготовку нового поколения специалистов, формирует прогрессивное мировоззрение, общечеловеческие и профессиональные компетенции, позволяющие выпускникам адаптироваться в социокультурную жизнь мирового сообщества.

ГАЛЕРЕЯ

Суроолоруңуз барбы?

Сураныч, биз сиз жана сиздин муктаждыктарыңыз жөнүндө көбүрөөк билиш үчүн форманы толтуруңуз.